TERMA DAN PERATURAN KEMASUKAN MAKLUMAT DI DALAM SISTEM 'EPROFIL'
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG


 
1. Sistem ini menyediakan skrin untuk masuk ke dalam sistem. Pegawai dikehendaki mendaftar dengan memasukkan nombor kad pengenalan dan beberapa maklumat yang lain.
 
2. Sila pastikan No.Kad Pengenalan, Nama dan maklumat diri adalah betul dan tepat.
 
3. Pastikan Maklumat Skim Perkhidmatan, Jawatan, Gred dan Status Lantikan adalah mengikut perjawatan yang ditawarkan.
 
4. Ruang yang bertanda (*) adalah wajib diisi oleh pegawai.
 
5. Beberapa medan lain akan diisi oleh Pentadbir Sistem dimana pegawai tersebut akan ditempatkan.
 
6. Sila muatnaik (upload) dokumen sekiranya berkaitan.
 
7. Sila semak butiran maklumat diri sebelum klik butang hantar. Pindaan tidak buleh dibuat selepas itu.
 

PENTADBIR SISTEM